Përfundimi i sukseshëm i Trajnimit të Trajnerëve në modulin e rrobaqepësisë industriale

Me përfundimin e sukseshëm të Trajnimit të Trajnerëve në modulin e rrobaqepësisë industriale, së shpejti vazhdojmë me trajnimet në Qendrën e Aftësimit Profesional në Gjakovë me mbështetje nga GIZ Kosovo!

Aftësi të reja të fituara, mundësi për punë praktike dhe mundësi për të fituar grant, të gjitha drejt qëllimit të (vetë)punësimit të grave dhe të riatdhesuarëve!

Për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, shih linkun më poshtë!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *