Training of Trainers – Gusht 2019

Kjo javë filloi me aktivitete të shumta, përfshirë këtu dhe trajnimin për trajnerë në fushën e rrobaqepësisë industriale, në kuadër të projektit “Rritja e mundësive të punësimit të grave dhe të riatdhesuarëve” i cili mbështetet nga GIZ Kosovo

Po punojmë drejt zhvillimit të kapaciteteve së bashku me trajnerë nga @Kosovo Apparel Marketing Association si dhe me trajnerë nga Qendrat e Aftësimit Profesional në Gjakovë, Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë, në mënyrë që të sjellim më të mirën tek pjesëmarrëset në trajnimet për rrobaqepësi industriale.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *