“Rritja e mundësive të punësimit të Grave dhe të Riatdhesuarëve”

Filluan trajnimet në fushën e kuzhinerisë në kuadër të projektit “Rritja e mundësive të punësimit të Grave dhe të Riatdhesuarëve” i cili përkrahet nga GIZ Kosovo me bashkëpunim me Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës.

Pjesëmarrëset do kenë rastin të zgjerojnë njohuritë ekzistuese dhe të marrin njohuri të reja në fushën e kuzhinës, poashtu duke ju falenderuar trajnerëve të QAP-Profesioni Kuzhinieri në Pejë.

Së bashku drejt fuqizimit ekonomik të grave!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *