Vezë të freskëta fshati!

Vezë të freskëta fshati!

Së bashku drejt fuqizimit ekonomik të grave!

Dyqani gjendet në rrugën Skenderbeu p.n përballë Fiberlink në Gjakovë.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *