Produkte vendore nga duar të arta!

Shoqata e Grave Medica Gjakova si pjesë e punës së palodhshme që bën në përmirësimin e gjendjes mendore dhe fizike të grave, poashtu ndihmon në fuqizimin ekonomik të tyre. Një nga këto forma është përmes shitjes së produkteve të tyre në dyqanin me produkte bujqësore dhe punë dore, ku fitimet i’u shkojnë direkt këtyre grave!

Produkte vendore nga duar të arta!

Dyqani gjendet në rrugën Skenderbeu p.n përballë Fiberlink në Gjakovë.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *