Gjithmonë në shërbim të komunitetit!

Takim i realizuar për prezantimin e projekteve dhe aktiviteteve të reja të shoqatës me stafin e Medica Gjakoves.
Gjithmonë në shërbim të komunitetit!
💻
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *