Termat e Referencës për Mentorimin e Start – Up Bizneseve (përfitueset e granteve)

Rishpallje_ToR – Mentorimi i bizneseve fillestare