“Të mbijetuarat e dhunës në baza gjinore dhe dhunës seksuale meritojnë trajtim dhe qasje të duhur në institucionet tona shëndetsore”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *