“Gratë dhe vajzat është e nevojshme të gëzojnë shëndet të mirë , të trajtohen dhe të vetëdijësohen për rëndësinë e shëndetit fizik dhe riprodhues”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *