Aplikoni dhe bashkojuni vendeve të mbetura për trajnime dhe mësoni si të krijoni rrugën tuaj të suksesit dhe ndërmarrësisë dhe fitoni grant për hapjen e biznesit tuaj!

Informatat shtesë mund të gjinden të bashkangjitura në file më poshtë apo mund të kontaktoni shoqatën tonë për më tepër!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *