“Perspektiva gjinore në drejtësi tranzicionale”

Këndi i shitjes gjatë punëtorisë përmbyllëse të projektit global të UN Women dhe Bashkimit Evropian “Perspektiva gjinore në drejtësi tranzicionale” e cila mblodhi partnerët kryesorë implementues të projektit, përfituesit dhe palët e interesit nga UN Women, Bashkimi Evropian, shoqëria civile dhe qeveria nga Kosova, Nepali, Kolumbia dhe Filipinet. Me këtë rast, gjatë punëtorisë ishte i hapur një kënd i shitjes për punë-dore, vepra artistke dhe produkte të tjera të punuara nga gratë artizane, anëtare të Medica Gjakova dhe organizatave tjera.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *