“FUQIZIMI EKONOMIK DHE INTEGRIMI I GRAVE”

U vë në lëvizje procesi i tharjes së mollave të egra. Përveq mollave të egra, jemi në fazën e mbledhjes dhe tharjes së kulturave të kaqave dhe ftonjëve. Kjo dhe plot aktivitete tjera të ngjashme na presin drejt projektit për fuqizim ekonomik.

Faza tesuese e procesit të tharjes së mollave të egra dhe ftonjëve përfundoi me sukses! Shumë shpejt vazhdojmë me fazat tjera.
Ja dolëm! Bravo stafi i angazhuar në këte proces

Image may contain: foodNo automatic alt text available.Image may contain: food

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *