Trajnimet për ndërmarrësi

Filloi faza e dytë e trajnimeve të ndërmarrësisë me grupin e parë të punës me plot energji.
Në këto trajnime, pjesëmarrësit kanë rastin të njoftohen me fushën e ndërmarrësisë si dhe të punojnë në krijimin dhe zhvillimin e idesë së biznesit.
Javët në vijim, vazhdon trajnimi me grupet tjera të punës. 
Të interesuarit për të ju bashkangjitur grupit tjetër kanë mundësi aplikimi gjatë gjithë kohës gjatë muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor, në formën online e cila mund të gjindet e postuar në faqen tonë të Facebook-ut

Me sukses përfundoi javën grupi i parë i punës së trajnimeve për ndërmarrësi të kësaj faze! Javën tjetër fillojmë me grupin e dytë dhe grupet tjera rradhazi. Afati për të aplikuar në trajnime është ende i hapur.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *