Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Medica Gjakova dhe SHSKUKs

Sot, u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në mes të Medica Gjakova dhe Sherbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës – SHSKUKs.
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj marrëveshje është : Përmirësimi i shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor, qasjes sensitive ndaj traumes dhe stresit per gra dhe vajza të mbijetuara të dhunës në baza gjinore dhe dhunës seksuale.

Program ky që implementohet në 4 shtete të botës Kosovë, Bosnje dhe Hercegovinë, Afganistan dhe Irak (KRI).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *