KËSHILLIMET NË ÇIFT

Dita e dyte e trajnimit,sektori psikosocial tema: KËSHILLIMET NË ÇIFT, me traineren Dr. Simone Lindoefer.