Këshillime me të rinjët

Vazhdojmë me diten e 3 të trajnimit , tema Këshillime me të rinjët, adoleshentët, me trajneren shumë te mirë Dr. Simone Lindoefer.