Foto nga Certifikimi i pjesëmarrëseve të kursit të Ndërmarrësisë/Vetëpunësimit, në bashkëpunim me

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

– Qendrën e Aftësimit Profesional në Gjakovë.

Implementuar nga Shoqata e Grave Medica Gjakova dhe financuar nga

GIZ

,

GIZ Kosovo
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *