“Përmirësimi i qasjes së të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore (DHBGJ) në nisma për banim social dhe fuqizim ekonomik”

Nga Konferenca e nivelit të lartë me temë “Përmirësimi i qasjes së të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore (DHBGJ) në nisma për banim social dhe fuqizim ekonomik”, organizuar nga Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian (EUSR) në Kosovë!
Konferencen mund ta ndiqni drejtpërdrejt poashtu ne linkun e faqes Kallxo.com
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *