Nënshkrimi i Marrëveshje së Mirëkuptimit në kuadër të Programit Global “Amplifying Voices”

Drejtoresha ekzekutive e Medica Gjakova znj. Mirlinda Sada dhe Drejtori i Drejtorisë Arsimit Gjakovë, z. Xhevalin Nikollbibaj nënshkruan Marrëveshje të Mirëkuptimit në kuadër të Programit Global “Amplifying Voices” me qëllim të bashkëpunimit dhe implementimit të këtij projektii në njërën ndër objektivat drejt realizimit të së “Drejtës për të Vërtetën” duke rishqyrtuar edukimin formal dhe narrativës së paraqitur sa i përket luftës së fundit në Kosovë!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *