Takimi i parë i Komitetit Drejtues të programit THTP

Sot u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues të programit THTP- Përmirësimi i shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor ndaj traumave për gra dhe vajza të mbijetuara të dhunës në baza gjinore dhe të dhunës seksuale.
Përfaqësuesit e KD janë të deleguar nga Institucionet Shëndetësore të Kosovës. Antarët e Komitetit Drejtues te THTP, treguan interesim dhe premtuan që do të janë të përkushtuar dhe do të angazhohen në realizimin e këtij programi të rendesishëm për vendin tone. Do të kountribojnë në krijimin e strategjisë avokuese nacionale dhe në institucionalizimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor të ndjeshëm ndaj stresit dhe traumës.
Programi transnacional THTP- zbatohet nga organizatat partnere
Medica Gjakova në Kosovë: Medica Afghanistan në Afganistan;

Medica Zenica në Bosnjë dhe Herzegovinë, KRI në Rajonin Autonom të Kurdistanit në Irak dhe medica mondiale e. V.

në Gjermani.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *