Panel diskutimi “Amplifikimi i zërit tē të mbijetuarëve të dhunës seksuale gjatë luftës”

Read more

Moduli i parë i trajnimit: Qasja sensitive ndaj stresit dhe traumes (STA) për profesionistët shëndetsorë

Read more