“Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore mes Shqipërisë dhe Kosovës”

Medica Gjakova pjesëmarrëse në Panairin për Promovimin e Produkteve Lokale nga zonat ndërkufitare Kosovë-Shqipëri, pjesë e programit të IPA Cross Border Cooperation Programme Albania – Kosovo, implementuar nga KDCALCDF dhe @mrfp.mk
Kështu, duke ndihmuar në promovimin e punës së grave ndërmarrëse të Rajonit të Dukagjinit, anëtare të Medica Gjakova.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *