Memorandum Bashkëpunimi me Qendrën për Aftësim Profesional

Shoqata e Grave Medica Gjakova lidhi sot Memorandum Bashkëpunimi me Qendrën për Aftësim Profesional në Gjakovë. Qëllimi i përgjithshëm i marrëveshjes është implementimi i projektit “Rritja e mundësive të punësimit të grave dhe të riatdhesuarve” përkrahur nga GIZ.

Qëllimi i projektit është krijimi i mundësive të (vetë)punësimit në fushat e rrobaqepësisë me shumicë, kuzhinerisë dhe parukerisë!

Së bashku drejt fuqizimit ekonomik të grave!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *