Bashkë me gjithë aktivitetet e shoqatës tonë, vazhdojmë me trajnimet punë dore në kuadër të projektit “Përmirësimi i mundësive të jetesës për gratë dhe adoleshentët e riatdhesuar në rajnonin e Dukagjinit në Kosovë”.
Trajnime këto, të cilat në thelb gjithmonë bartin kombinimin e stileve moderne me ato tradicionale.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *