Përmirësimi i bashkëpunimit midis akterëve të drejtësisë dhe organizatave të shoqërisë civile të licencuara në parandalimin e stigmës lidhur me dhunën seksuale të ndërlidhur me konfliktin.
Folese ne panel : Dafina Cana – psikologe në Medica Gjakova.
Tema: Heshtja e viktimave të dhunës në baza gjinore si pasoj e stigmës sociale.